Odluka o odabiru kandidata JN 12/23

Na Javnom natječaju KLASA:112-02/23-01/12, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.11.2023. te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

  1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

1.1. samostalni stručni referent II. – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

  • Matija Grgić

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.