Odluka o odabiru kandidata JN 37/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-02/37, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljenog dana 19. listopada 2023. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani  su sljedeći kandidati za radno mjesto:

2. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

2.1. viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Josipa Ćorluka

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.