Odluka o odabiru kandidata JN 40/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-02/40, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljenog dana 17. studenog 2023. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran  je sljedeći kandidat za radno mjesto:

1. Središnji ured, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za tehničke poslove, Odsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehničke poslove

1.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Josip Gašpar

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.