Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 12, Središnji ured, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/12, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.11. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poziva se da pristupi na intervju, na adresu:

Zagreb, Radnička cesta 1, VII. kat, soba br. 719.

– sljedeći kandidat za radno mjesto kako slijedi:

  1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

1.1. samostalni stručni referent II. – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

dana 14.12.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4M.G.21.07.1993.Zagreb9,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr