Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 40, Središnji ured, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za opće tehničke poslove, Odsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehničke poslove

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/40, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17.11. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Zagreb, Radnička cesta 1, V. kat, soba br. 517.

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE, ODSJEK ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I TEHNIČKE POSLOVE

 1.1 stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 18.12.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2A.B.05.09.1992.Zagreb9,00
3A.P.K.08.09.1978.Zagreb9,15
4A.F.01.01.1982.Zagreb9,30
5I.B.Š.28.05.1972.Kutina9,45
6J.G.29.07.1987.Zagreb10,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr