Dopuna Poziva na razgovor od 17.01.2024. godine – javni natječaj Klasa 39, Središnji ured, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

U Pozivu na razgovor – Javni natječaj Klasa 39, Središnji ured, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale objavljen na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dana 17. siječnja 2024. godine omaškom je izostavljen kandidat čija je prijava pravodobna i koji ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Pozivaju se da na intervju pristupe sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom

radnom vremenu

dana 24.01.2024. godine, kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
9M. L.27.10.1964.Zagreb8,45
15M. B.02.11.1978.Zagreb9,00
11Ž. B.04.03.1977.Zagreb9,15

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184706

e-mail: imaric@zosi.hr