Ispravak Poziva na razgovor od 17.01.2024. – javni natječaj Klasa 39, Središnji ured, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za ljudske potencijale

U Pozivu na razgovor – Javni natječaj Klasa 39, Središnji ured, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za ljudske potencijale objavljen na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dana 17. siječnja 2024. godine omaškom je naveden kandidat pod identifikacijskim brojem 9 koji se briše. 

Pozivaju se da na intervju pristupe sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE

2.1. stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 24.01.2024. godine, kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
7Ž. B.04.03.1977.Zagreb9,30
5T. T.07.05.1990.Zagreb9,45
12H. F.07.06.1994.Zagreb10,15
14S. T.17.11.1989.Ivanić-Grad10,30
16Z. A.15.08.1980.Belišće10,45

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184706

e-mail: imaric@zosi.hr