Odluka o odabiru kandidata JN 12/09

Na Javnom natječaju KLASA:112-02/23-01/09, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30.11.2023. te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE RAČUNOVODSTVO I NABAVU

1.1. rukovoditelj službe– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Martina Felger Lemac

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.