Odluka o odabiru kandidata JN 38/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-02/38, URBROJ: 426-02-03/2-23-4, objavljenog dana 18. prosinca 2023. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran  je sljedeći kandidat za radno mjesto:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE , Područni ured u Osijeku

1.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Slavonski Brod

  • Maja Bajan

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.