Odluka o odabiru kandidata JN 39/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-02/39, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljenog dana 18. prosinca 2023. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE

2.1. stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Stela Tudor

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.