Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 39, Središnji ured, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/23-02/39, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18.12.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V. kat, soba br. 517

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

1.1 viši stručni savjetnik u središnjem uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom

radnom vremenu

dana 24.01.2024. godine, kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
15M. B.02.11.1978.Zagreb9,00
11Ž. B.04.03.1977.Zagreb9,15

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184706

e-mail: imaric@zosi.hr