Poziv na razgovor JN Klasa: 09 – Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/09, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. studenog 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V. kat, dvorana br. 517.

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU

1.1. rukovoditelj službe– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 12.01.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4S.Š.22.07.1971.Kašina09,00
6M.F.L.01.02.1975.Zagreb09,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr