Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 01 Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/01, URBROJ:426-02-03/2-24-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17.01.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, 5. kat, soba 517

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU

 1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu

Dana 22.02.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
7Ž.D.13.11.1978.ZAGREB9,00

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU

 2.1. rukovoditelj 

Dana 22.02.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2K.B.V.18.01.1971.ZAGREB9,15
6M.D.A.28.10.1976.ZAGREB9,30
8J.M.01.08.1987.NIJEMCI9,45

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr