Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 02 Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/02, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.03.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Zagreb, Radnička cesta 1, 5. kat, soba 517

kandidati za radna mjesta kako slijedi:

SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU:

 1.2. referent u odjelu za računovodstvo – 2 izvršitelja na  neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 2.2.  referent u odjelu za financije i statistiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

22.04.2024. kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
52J.B.25.01.1982.ZAGREB8,30
86M.G.21.07.1993.ZAGREB8,45
58I.B.27.11.1977.SESVETE9,00
108J.D.18.06.1979.ZAGREB9,15
111S.M.09.03.1992.SESVETE9,30
59D.V.23.07.1984.SESVETE9,45

 1.1. viši referent u odjelu za računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno, rad u punom radnom vremenu

 2.1. viši referent u odjelu za financije i statistiku – 1 izvršitelj na neodređeno, rad u punom radnom vremenu

22.04.2024. kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
62D.V.23.07.1984.SESVETE10,00
47R.S.07.05.1971.ZAGREB10,15
29I.Š.16.01.1979.ZAGREB10,30
126A.K.08.06.1985.ZAGREB10,45

 3.1.  viši referent u odjelu za nabavu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

22.04.2024. kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
110N.K.21.07.1985.ZAGREB11,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: studor@zosi.hr