Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa: 02; SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU – SLUŽBA ZA RAZVOJ, EVALUACIJU I EDUKACIJU

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/02, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.03.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Antuna Mihanovića 3, Zagreb, 1. kat, soba 117

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

5. SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ, EVALUACIJU I EDUKACIJU

5.1. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na  neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 07.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
7K.M.Š.23.03.1991.Zagreb9,00
106Ž.Š.02.11.1968.Zagreb9,15
117A.B.29.07.1981.Zagreb9,30

5.2. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 07.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
24A.L.26.11.1988.Zagreb9,45
26M.M.19.08.1983.Zagreb10,00
39Z.G.17.08.1975.Zagreb10,15
42V.T.Š.19.10.1987.Zagreb10,30
127S.P.P.13.07.1987.Zagreb10,45

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr