Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa: 02; SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU – SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/02, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.03.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Antuna Mihanovića 3, Zagreb, 1. kat, soba 117

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

4. SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

 4.1. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na  neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 4.2. viši savjetnik 2 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 10.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
10, 11K.G.19.03.1976.NOVO ČIČE9,00
17, 18S.J.09.05.1995.ZAGREB9,15
23, 22A.L.26.11.1988.ZAGREB9,30
24, 31A.K.31.01.1977.ZAGREB9,45
54D.G.31.07.1984.ZAGREB10,00
66, 67A.P.22.11.1978.KARLOVAC10,15
73L.Š.K.30.10.1984.KLINČA SELA10,30
128, 129S.P.P.13.07.1987.ZAGREB10,45
139, 134S.Š.13.05.1973.ZAGREB11,00
20, 149R.S.Č.21.07.1975.SESVETE11,15
41V.T.Š.19.10.1987.ZAGREB11,30
99A.B.13.06.1972.ZAGREB11,45
120H.B.09.07.1987.ZAGREB12,00
130I.B.17.12.1979.ZAGREB12,15

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr