Odluku o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 07

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/07, URBROJ: 426-02-03/2-24-1, objavljenog dana 23. travnja 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

1. PODRUČNI URED U OSIJEKU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

1.1. referent– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Eleonora Bulut

Odabrane kandidate kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.