Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 07 Područni ured u Osijeku, Sektor za vještačenje

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/07, URBROJ:426-02-03/2-24-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.04.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

 1. PODRUČNI URED U OSIJEKU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

 1.1. referent  – 1 izvršitelj na  određeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 23.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2J.I.11.05.1978.BELI MANASTIR10,00
3B.D.11.05.1997.BELI MANASTIR10,15
4P.I.20.07.1975.OSIJEK10,30
5G.M.K.15.09.1986.DARDA10,45
6T.D.29.08.1982.OSIJEK11,00
7B.E.24.01.1988.VALPOVO11,15
9Ć.M.22.11.1990.ĐAKOVO11,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: studor@zosi.hr