Odluka o odabiru kandidata  JN 06/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/06, URBROJ: 426-02-03/2-24-4, objavljenog dana 13. svibnja 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

5. PODRUČNI URED U ZAGREBU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

5.4. vještak (rehabilitator)– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ana Novina

5.5. vještak (logoped)– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Dunja Kendjel

5.6. vještak (pedagog)– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ivana Mašić

5.7. referent– 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Toni Rakitić
  • Suzana Borščak
  • Robert Novosel
  • Ivanka Popić

Odabrane kandidate kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.