Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 06 – PODRUČNI URED U ZAGREBU

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/06, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.03.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, 5. kat, soba 510

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

5. PODRUČNI URED U ZAGREBU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

5.4. vještak (rehabilitator) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 19.06.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
25A.N.21.02.1982.ZAGREB08,00
43B.S.05.05.1969.ZAGREB08,15
70M.K.13.06.1980.ZAGREB08,30

5.5. vještak (logoped) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 19.06.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
39M.V.03.03.1993.ZAGREB08,45
47D.K.20.07.1984.ZAGREB09,00
50A.S.30.10.1979.ZAGREB09,15
64G.J.05.07.1970.ČAZMA09,30

5.6. vještak (pedagog) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 19.06.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
20I.H.02.04.1982.ZAGREB09,45
32I.M.09.06.1977.PETRINJA10,00
46S.K.19.03.1983.RIJEKA10,15
54I.Š.T.26.01.1977.ZAGREB10,30
66I.B.28.12.1989.ZAGREB10,45
30V.B.11.04.1971.ZAGREB11,00

5.7. referent – 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 20.06.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5T.R.08.06.1994.ZAGREB08,00
6M.S.P.23.06.1984.ZAGREB08,10
7J.B.18.11.1974.SISAK08,20
8L.B.04.03.1986.ZAGREB08,30
10A.M.D.06.10.1989.ZAGREB08,40
11I.Š.04.08.1979.JASTREBARSKO08,50
22J.V.01.03.1975.DONJA ZDENČINA09,00
26S.S.12.03.1970.ZAGREB09,10
35K.B.17.04.1969.ZAGREB09,20
37P.J.M.08.08.1997.ZAGREB09,30
40J.K.10.03.1992.ZAGREB09,40
53V.T.08.06.1982.ZAGREB09,50
55S.B.16.01.1985.KOPRIVNICA10,00
57B.B.04.08.1987.ZAGREB10,10
58A.M.26.07.1980.VELIKA GORICA10,20
65K.J.13.08.1979.HRVATSKI LESKOVAC10,30
71R.N.05.03.1981.ZAGREB10,40
76I.P.06.11.1980.ZAGREB10,50

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483, e-mail: studor@zosi.hr

telefon: 01/6184 730, e-mail: bjazbec@zosi.hr

telefon: 01/6064735, e-mail: ivucinic@zosi.hr