Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 06 Područni ured u  Osijeku

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/06, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.05.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

2. PODRUČNI URED U OSIJEKU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

2.6. vještak (pedagog) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 11.07.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
48S.V.30.05.1987..VIŠNJEVAC09,00
49V.Š.18.03.1987.OSIJEK09,20
52V.Č.30.10.1992.VINKOVCI09,40
56E.Š.24.06.1993.VALPOVO10,00
61V.B.04.08.1985.OSIJEK10,20
72M.F.28.11.1991.OSIJEK10,40
73J.V.23.10.1986.VIŠNJEVAC11,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483, e-mail: studor@zosi.hr