Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 06 Područni ured u Splitu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/06, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.05.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Split,  Ulica Ruđera Boškovića 28-30

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

3. PODRUČNI URED U SPLITU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

3.1. viši vještak (doktor medicine) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 11.07.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
23I.P.23.10.1973.SPLIT09,00
44I.Ž.22.08.1984.SPLIT09,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483, e-mail: studor@zosi.hr