Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 06 Područni ured u Varaždinu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/06, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.05.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Varaždin, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 35

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

4. PODRUČNI URED U VARAŽDINU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

4.2. vještak (pedagog) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 11.07.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
18I.T.B.09.10.1983.BEDNJA09,00
27M.S.S.20.04.1986.GORNJI KNEGINEC, TURČIN09,20
34A.G.26.07.1971.VARAŽDIN09,40

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

Branimir Jazbec telefon: 01/6184730, e-mail: BJazbec@zosi.hr