Dokumenti

Download zona:

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća 21.12.2023. - (1 MB)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 2023. godina - (7 MB)
Pravilnik o radu 2023. godina - (7 MB)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika - (5 MB)
Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za ZOSI 29.02.2024. - (409 KB)
Kolektivni ugovor za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - (5 MB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave - (980 KB)
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća 29.10.2020. - (104 KB)
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća 16.01.2020. - (110 KB)
Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća 28.11.2019. - (50 KB)
Pročišćeni tekst Statuta od 1. lipnja 2020. godine - (1 MB)
Izmjene Statuta Zavoda od 06. ožujka 2020. godine - (71 KB)
Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (pročišćeni tekst) - (1 MB)
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika Zavoda - (56 KB)
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave - (433 KB)
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka - (450 KB)
Izmjene Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - (128 KB)
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - (3 MB)
Dopuna Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - (65 KB)
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - (722 KB)
Pravilnik o načinu korištenja i upravljanju voznim parkom - (909 KB)
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem - (154 KB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem - (46 KB)
EU UREDBA zaštita osobnih podataka - (945 KB)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka - (98 KB)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti o imenovanju povjerljive osobe - (227 KB)
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća od 16.12.2022. - (1.002 KB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja i upravljanju voznim parkom od 2.2.2021. - (629 KB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja i upravljanju voznim parkom 26.10. 2023 - (5 MB)