O nama

ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 

je javna ustanova koja svojstvenim pristupom i strateškim djelovanjem osigurava provođenje usluge vještačenja, razvoj profesionalne rehabilitacije i sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom.

VJEŠTAČENJE

Provođenjem usluge vještačenja donosi se nalaz i mišljenje o činjenici zdravstvenog i funkcionalnog statusa osobe na dan vještačenja, koji se izdaje tijelu pred kojim se vodi upravni postupak.

Nalaz i mišljenje obrazlaže ocjenu zdravstvenog stanja na način koji zahtjeva pojedino pravo te predstavlja jednu od dokaznih radnji upravnom postupku.

Vještačenje se temelji na stručnome znanju, kojim tijelo pred kojim se vodi postupak utvrđivanja prava ne raspolaže.

Vještačenje određuje tijelo pred kojim se vodi upravni postupak.

PROFESIONALNA REHABILITACIJA

Profesionalna rehabilitacija omogućuje očuvanje preostale radne i opće sposobnosti osoba s invaliditetom. Njen je krajnji cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao, u njemu napreduje te se profesionalno razvija.

Razvijamo, unaprjeđujemo i potičemo mjere profesionalne rehabilitacije.

Kontinuirana analiza sustava profesionalne rehabilitacije omogućuje nam strateški pristup u definiranju regulative i ciljano izvođenje edukacija stručnjaka u području profesionalne rehabilitacije, kako bismo osigurali najviše standarde kvalitete usluga.

SUSTAV ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Sektor za zapošljavanje i kontrolu vodi evidenciju poslodavaca koji su u obvezi zapošljavanja osoba s invaliditetom te vrši isplatu poticaja za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom neposredno su vezane uz uvođenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Obveza je iznjedrila mrežu poslodavaca koji propisanu kvotu ispunjavaju zapošljavanjem.

S druge strane, poslodavci koji ne ispunjavaju obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom plaćaju naknadu iz koje se kumuliraju sredstva za poticaje, koja osiguravaju održivost sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Kontinuiranim razvojem djelatnosti i unapređenjem organizacije nastojimo;

 • povećati broj i kvalitetu usluga koje pružamo te ih prilagoditi stvarnim potrebama korisnika;
 • maksimalno olakšati postupak pružanja usluga uz minimalan angažman korisnika;
 • osigurati broj zaposlenih i razvijati njihove kompetencije u skladu s definiranim standardima pojedine usluge te
 • izvršavati usluge pravovremeno, učinkovito i kvalitetno kako bi se ispunile pretpostavke za unapređenje kvalitete života korisnika.

U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodi se vještačenje sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15) kojim je propisano:

 • vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe
 • vještačenje se provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom
 • vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u ranije navedenim područjima, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja
 • vještačenje obavljaju Vijeća vještaka/Vijeća viših vještaka: doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi

Ovisno o postupcima za ostvarivanje prava, potrebno je obratiti se u sljedeće institucije:

 1. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnose se zahtjevi za:
  • utvrđivanje radne sposobnosti
  • utvrđivanje % oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja
  • za znak pristupačnosti i cestarinu
  • utvrđivanje prava na staž s produljenim trajanjem
  • uvećani dječji doplatak
 2. U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnose se zahtjevi:
  • za ostvarivanje prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i prijenos prava iz Zakona o potporama na jednog roditelja
 3. U Centru za socijalnu skrb podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
  • osobnu invalidninu
  • doplatak za pomoć i njegu (puni i smanjeni opseg)
  • status roditelja njegovatelja/Status njegovatelja
  • naknada do zaposlenja
  • socijalne usluge (pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, smještaj, organizirano stanovanje)
 4. U Uredima državne uprave podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
  • zdravstvenu zaštitu
  • prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata (RVI, znak pristupačnosti, stupanj ortopedskog dodatka, uzrok smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potreba njege i pomoći druge osobe…)