Natječaji

OBAVIJEST - Javni natječaj za zasnivanja radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/03 od 29.01.2020.

 

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/03, URBROJ: 426-02-03/2-20-3 od 29.01.2020. godine (dalje u tekstu: Javni natječaj, KLASA 03), objavljen je dana 31.01.2020. godine na službenim stranicama Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Zavod).

Javni natječaj, KLASA 03 objavljen je radi zasnivanja radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

 SREDIŠNJI URED

1. Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za opće poslove, Odsjek za tehničke poslove

- stručni referent II. - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

2. Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za opće poslove, Odsjek urudžbeno i arhiva

- stručni referent II. - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

3. Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za opće poslove, Odsjek za informatiku i informacijsku sigurnost

a) samostalni stručni referent I. - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

b) stručni referent I. - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

4. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku

a) viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

b) stručni referent I. - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

5. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za nabavu

a) viši stručni savjetnik u središnjem uredu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

b) stručni referent I. - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Rok za predaju prijava kandidata na Javni natječaj, KLASA 03 određen je u trajanju od 15 dana od dana objave odnosno zaključno do 17.02.2020. godine.

 

Dana 02.03.2020. provedeni su razgovori s kandidatima za radno mjesto 4. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku - a) viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, te je dana 09.03.2020. donijeta Odluka o odabiru kandidata za navedeno radno mjesto u odnosu na 1 izvršitelja.

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 02.04.2020. donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu te je ista stupila na snagu 03.04.2020.

Navedenom Odlukom utvrđuju se mjere kojim se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19 (SARS – CoV-2).

Točkom IV. navedene Odluke određeno je da se stupanjem na snagu navedene Odluke obveznicima zabranjuje novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene.

Nadalje, točkom X. navedene Odluke propisano je pokretanje prekršajnog postupka sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/18, 136/12 i 15/15) i odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18) ukoliko se obveznici ne pridržavaju mjera i načela utvrđenih u navedenoj Odluci.

 

Slijedom navedenog, Zavod, kao javna ustanova, postupio je prema odredbama navedene Odluke te prekinuo daljnje postupanje u svezi provedbe Javnog natječaja, KLASA 03, a koje bi dovelo do novog zapošljavanja prijavljenih kandidata.