Zavod / Dokumenti

Download zona

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća 21.12.2023. (1.44 MB pdf)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji - 2023. godina (7.26 MB pdf)
Pravilnik o radu - 2023. godina (7.47 MB pdf)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika (4.94 MB pdf)
Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za ZOSI - 29.02.2024..pdf (409.23 kB pdf)
Kolektivni ugovor za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (5.46 MB pdf)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (979.75 kB pdf)
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća 29.10.2020. (104.09 kB pdf)
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća 16.01.2020. (109.66 kB pdf)
Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća 28.11.2019. (50.35 kB pdf)
Pročišćeni tekst Statuta od 1. lipnja 2020. godine (1.17 MB pdf)
Izmjene Statuta Zavoda od 06. ožujka 2020. godine (70.68 kB pdf)
Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (pročišćeni tekst) (1.16 MB pdf)
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika Zavoda (56 kB pdf)
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (433.28 kB pdf)
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (449.99 kB pdf)
Izmjene Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (127.55 kB pdf)
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (2.65 MB pdf)
Dopuna Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (65.47 kB pdf)
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (721.76 kB pdf)
Pravilnik o načinu korištenja i upravljanju voznim parkom (909.28 kB pdf)
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem (153.67 kB pdf)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem (46.06 kB pdf)
EU UREDBA - zaštita osobnih podataka (945.23 kB pdf)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (97.99 kB pdf)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti o imenovanju povjerljive osobe (226.58 kB pdf)
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća od 16.12.2022. (1002 kB pdf)