Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju Klasa 43, Sektor za vještačenje, Područni ured u Splitu, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/43, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 104/20 od 23.09.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.09.2020. godine, broj biltena 184, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

Područni ured u Splitu

Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

   Stručni referent II. 

 

- Matea Olujić

- Igor Kesić

 

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.