Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, Odjel za računovodstvo, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, radno mjesto viši stručni savjetnik, Javni natječaj KLASA: 50

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/50, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 115/19 od 27.11.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.11.2019. godine, broj biltena 228, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

SREDIŠNJI URED

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU

Odjel za računovodstvo

 

a) viši stručni savjetnik

 

- Dunja Juraga Pavlinec

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.