Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, stručni savjetnik-vještak socijalni radnik, Područni ured Split, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 01

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda dana 15.03.2019. godine, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

3. Područni ured Split, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

b) stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

- Mirna Juras

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.