Natječaji

Odluke o odabiru kandidata za radna mjesta rukovoditelj odjela i viši stručni savjetnik u središnjem uredu, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za nabavu; KLASA 50

Na javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/50, URBROJ: 426-02-03/2-20-3 od 06.11.2020. godine, ispravak javnog natječaja KLASA: 112-02/20-01/50, URBROJ: 426-02-03/2-20-5 od 06.11.2020. godine, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 121/20 od 06.11.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06.11.2020. godine, broj biltena 216, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dana 06.11.2020. godine, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

3. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za nabavu

3.1. rukovoditelj odjela 

- Vlasta Višić

 

3.2. viši stručni savjetnik u središnjem uredu

 - Marina Petrić

 

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.