Natječaji

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14 i 67/15), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

 

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/17-01/51, URBROJ: 426-02/5-17-4, objavljen u Narodnim novina, broj 123, dana 12. prosinca 2017. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

4. b) Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata, samostalni stručni referent II. (pripravnik)- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu.

 

U preostalom dijelu tekst natječaja ostaje nepromijenjen.

 

II.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

 

Ova odluka će bit objavljena u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

RAVNATELJ

 

Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja (66.6 kB pdf)