Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto stručni savjetnik – vještak psiholog, Područni ured u Zagrebu, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji: KLASA 01

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

2. Područni ured Zagreb, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

a) stručni savjetnik – vještak psiholog

da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba 27.

dana 28.05.2019. u 11,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

35

M.Ž.

05.01.1985.

Osijek

38

Ž.M.

09.06.1980.

Zagreb

58

B.M.

23.03.1983.

Zagreb

66

M.Ć.

08.02.1986.

Zagreb

100

V.Š.

15.02.1961.

Zagreb

101

T.P.

14.02.1980.

Zagreb

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr