Predmet jednostavne nabave: Nabava programa za implementaciju s državnom riznicom