Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 01

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/23-01/01, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03.02.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU

1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 03.03.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
 2 D.P.11.09.1986.Zagreb09,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr