Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora Split na adresi Ruđera Boškovića 30 i 28, 21 000 Split, evidencijski broj: 75-17-VV objavljuje

–––

U provedenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi.