Objava Pravilnika (NN izdanje 75/18)

Dana 22.08.2018. godine u Narodnim novinama (Izdanje 75/18) objavljeni su  u slijedeći Pravilnici:

  1. Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN75/18)
  2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN75/18)
  3. Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18
  4. Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)
  5. Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Svi gore navedeni Pravilnici stupaju na snagu 30.08.2018. godine.