Nagrada „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“ za 2018. godinu

Kategorija: Primjer dobre prakse

ZAGREB, 16. svibnja 2019. godine – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: ZOSI, www.zosi.hr), u suradnji s partnerima; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, portalom Moj Posao, Institutom za razvoj tržišta rada, SOIH-om – Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske te uz podršku Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i ove će godine nagraditi poslodavce koji su uvidjeli brojne prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom i pritom savladali uvriježene predrasude vezane za njihovo uključivanje u svijet rada.

„Primjer dobre prakse“, kategorija je poslodavaca nominiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za profesionalnu rehabilitaciju, Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i samog Zavoda, koji temeljem svojih iskustava u radu ističu poslodavce koji organizacijom rada, voljom, osviještenošću i trudom osiguravaju osobama s invaliditetom sigurne i prilagođene uvjete rada te održiv i učinkovit rad. 

Ono po čemu se ističu poslodavci ove kategorije je inovativnost, društveno odgovorno poslovanje, razina profesionalne podrške i stručne pomoći prilikom uključivanja osoba s invaliditetom u radno okruženje, a uvjeti selekcije navedene kategorije nalažu izvrsnost u radu i individualiziran pristup prema zaposlenim osobama s invaliditetom. Poslovanje ovih tvrtki obilježeno je razvojem novih poslovnih ideja i mjera pomoću kojih prevladavaju poslovne izazove i prilagođavaju se tržišnim zahtjevima.

Poslodavci nominirani u ovoj kategoriji su:

AD Plastik d.d.,

INA d.d.,

Globalna hrana d.o.o.,

Privredna banka Zagreb d.d. i

Podravka d.d. 

AD Plastik d.d. najveći je hrvatski proizvođač plastičnih komponenti za automobilsku industriju. Inovativnim i kreativnim dostignućima doprinose uspjehu svojih kupaca. U ispunjavanju ciljeva poslovanja, primjenjuje načela društveno-odgovornog i etičkog poslovanja na dobrobit šire društvene zajednice i ostalih dionika. Poslodavac primjenjuje koncept kontinuiranog razvoja ljudskih resursa, permanentnih obuka i obrazovanja, kroz koje se zaposlenici razvijaju zajedno s tvrtkom. Osim toga, ovaj je poslodavac otvoren za zapošljavanje osoba s invaliditetom kao i za podršku od strane stručnjaka u smislu procjene mogućnosti rada na pojedinim radnim mjestima, pristupa prema osobi s invaliditetom, prilagodbe i sličnog. Poslodavac teži ravnopravnom postupanju sa svojim zaposlenicima te stvaranju radnog okružja u kojem se poštuju različitosti. Svoje poslovanje temelji na principima održivog razvoja što potvrđuju i kao dugogodišnji potpisnici inicijative Ujedinjenih naroda Global Compact. Zaposlenici, kao najveća vrijednost poduzeća, na prvom su mjestu prioriteta, stoga im poslodavac posvećuje posebnu pažnju.

INA d.d. je društveno odgovorna kompanija, usmjerena na održivi razvoj, brigu o zdravlju i sigurnost svojih zaposlenika te zajednice u cjelini. Utjecajan je sudionik na tržištu nafte, derivata i plina u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Poslodavac ima izgrađen sustav komunikacije sa zaposlenicima i posebnu pažnju usmjerava na osjetljive skupine zaposlenika. Zaposlenici s invaliditetom su različitih vrsta oštećenja, a mjesto i uvjeti rada prilagođavaju se sukladno individualnim potrebama. INA je usmjerena na edukaciju i osvještavanje zaposlenika o mnogim temama i kontinuirano provodi istraživanja zadovoljstva radnika, promovira i primjenjuje strategiju raznolikosti i uključivanja te provodi edukativne radionice za sve zaposlenike o temama koje se tiču poštivanja različitosti i nesvjesne diskriminacije. Kompanija redovito pruža studentima priliku za praksu, pri čemu se ne diskriminiraju studenti s invaliditetom te kontinuirano putem pripravničkog programa Growww zapošljava mlade pripravnike, vodeći računa da ravnomjerno zapošljava muškarce i žene. Kako bi INA svojim radnicima pružila što bolje uvjete rada i omogućila više slobode u organizaciji poslovnih i privatnih obaveza uvedeni su fleksibilni oblici rada (FORa) što uključuje programe: Fleksibilno radno vrijeme (FlexiTime) s promjenjivim vremenom početka i završetka rada unutar osnovnih, prethodno definiranih pravila i Fleksibilno mjesto rada (FlexiPlace) putem kojeg se radnicima omogućava bolja životna ravnoteža, a uključuje obavljanje posla od kuće onda kada to okolnosti i vrsta posla omogućavaju.

Globalna hrana d.o.o. je nositelj franšize McDonald’s za područje Republike Hrvatske,  u 12 gradova s 30 restorana i niz društveno odgovornih aktivnosti. Poslodavac veliku pozornost posvećuje edukaciji i motivaciji svojih zaposlenika, pružajući im mogućnost usklađivanja privatnih i poslovnih obveza i poticanju ostvarivanja punih potencijala. Svaki djelatnik ima jednaku priliku za napredovanje, bez obzira na formalno obrazovanje. Posao je vrlo dinamičan i odgovoran te su pritom rukovodeći kadrovi senzibilizirani i osvješteni o potrebi osiguravanja pristupačnosti i prilagodbe. Poslodavac je ostvario dobru suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u smislu pronalaženja najprimjerenijih radnih mjesta za svaku osobu s invaliditetom ponaosob. Poslodavac se ističe po univerzalnom dizajnu pristupačnosti.

Privredna banka Zagreb d.d., članica je Intesa Sanpaolo Grupe jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi,  dugi je niz godina u samom vrhu hrvatskog bankarstva  te  ima značajnu ulogu i veliki utjecaj na ekonomski i socijalni razvoj zajednice u kojoj posluje.

Društveno odgovorno poslovanje strateško je usmjerenje PBZ Grupe. Predano rade na implementaciji DOP politika na svim razinama poslovanja, podizanju svijesti o važnosti DOP-a i održivog razvoja te na stvaranju vrijednosti za sve dionike, počevši od  klijenata te brige za svoje zaposlenike. Poslodavac je senzibiliziran prema osobama s invaliditetom te je otvoren za daljnja zapošljavanja, pri čemu surađuje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ostalim nadležnim institucijama.  PBZ uvijek nastoji doprinijeti i pokazati odgovornost prema  zajednici te aktivno podržava djelovanje raznih humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih institucija kao i udruga koje okupljaju osobe različitih vrsta invaliditeta i bolesti.

Stvaranjem socijalne sigurnosti utječe na zadovoljstvo svojih zaposlenika i sukladno tome vodi brigu o širokoj lepezi socijalnih pitanja.

Podravka d.d. je poslodavac koji gradi kulturu povjerenja, strasti, izvrsnosti, kreativnosti i usmjerenosti na zadovoljstvo potrošača. Inovativnost, poduzetnost i želja za pobjedom ključne su vrijednosti Podravke, ugrađene u svaki njezin poslovni proces. Novi proizvodi, obrazovni programi, dobra suradnja s partnerima, konstantan ekonomski rast te širenje međunarodne tržišne mreže samo su neki od dokaza koji potkrepljuju tu tvrdnju. Poslodavac tijekom cijelog postojanja u rad uključuje i osobe s invaliditetom. Za osobe s invaliditetom je oformljen poseban izdvojeni pogon dorade, u kojem su uvjeti rada i vrsta posla prilagođeni mogućnostima i potrebama zaposlenika, pri čemu pokazuje osviještenost i senzibiliziranost. Također, s obzirom da se poslodavac suočava sa starenjem radne snage, zaposlenici koji, sukladno svojom radnom sposobnošću i zdravstvenim stanjem više nisu u mogućnosti raditi u prozivodnji, mogu raditi u izdvojenom pogonu pri čemu se vrijednost njihova rada ne mijenja.

Osobe s invaliditetom mogu biti zaposlene i u pogonima proizvodnji, pri čemu poslodavac isprobava sa zaposlenikom više radnih mjesta kako bi se pronašlo najprimjerenije.