Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 27

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/27, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 08.11.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poziva se da pristupi na intervju, na adresu:

Ulica lipa 4, Sisak, soba br. 7.

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

5. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

5.1. stručni savjetnik – vještak socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Sisak

Dana 24.01.2023.g. kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4I.O.24.03.1982.SISAK9,00
9S.S.30.11.1978.KLOŠTAR IVANIĆ9,15
12T.K.L.13.07.1985.SISAK9,30
16D.M.07.01.1961.PETRINJA9,45
18I.Ž.13.01.1992.SISAK10,00
19M.P.02.12.1973.SISAK/TOPOLOVAC10,15
22M.J.28.10.1985.SISAK10,30
25M.P.23.08.1980.SISAK10,45

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  moli se kandidat da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođe u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184706

e-mail: ABrlek@zosi.hr