Odluka odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 27

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

3.1. rukovoditelj službe – viši vještak specijalist1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Smiljana Podrug

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

3.1. rukovoditelj službe – viši vještak specijalist1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Smiljana Podrug

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/27, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljenog dana 08. studeni 2022. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

3.1. rukovoditelj službe – viši vještak specijalist1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Smiljana Podrug

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.