Poziv za razgovor, JN KLASA 27, PU Split

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/27, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 08.11.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Ruđera Boškovića 28-30, Split

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

4. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU

4.1.  vještak-specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 15.12.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5V.B.28.03.1963.Split9,00
8I.M.26.02.1967.Split9,30
20T.C.15.11.1979.Sinj10,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr