Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 13, Područni ured u Splitu – mjesto rada Zadar

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/13, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26.08.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Put Pudarice 11 H, Zadar

– sljedeći kandidati za radna mjesta kako slijedi:

  1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU
  • mjesto rada Zadar
  • stručni referent II.

Dana 07.10.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
7M.Ž.24.05.1988.Zadar9,00
8I.Č.19.02.1997.Pridraga9,10
13M.P.16.10.1983.Zadar9,20
20N.S.09.05.1977.Bibinje9,30
22D.D.26.11.1987.Zadar9,40
25M.Z.02.08.1989.Zadar9,50
26N.O.06.12.1994.Zadar10,00
39I.B.B.03.11.1989.Zadar10,10
41A.V.09.02.1979.Zadar10,20
42Z.P.28.10.1979.Zadar10,30
45I.R.Š.30.11.1988.Zadar10,40

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr