Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 17

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/17, URBROJ:426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.09.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba 517

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

1.1. Viši vještak – specijalist

Dana 10.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4S.H.A.29.12.1963.Zagreb11,00
5M.O.L.12.09.1972.Zabok11,30

5. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

      5.1. Vještak – specijalist

Dana 10.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
3+6R.M.04.02.1972.Zagreb  10,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr