Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 27, SU Zagreb – Odjel za pravne poslove

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/27, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 08.11.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

 1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 13.12.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2 7I.M. Z.K.10.01.1985. 10.05.1971.Zagreb Zagreb10,00
10 11A.-M.S D.Đ.14.02.1970. 21.08.1985.Ogulin Dugo Selo10,15
14 17I.L. Đ.Š.01.03.1993. 03.11.1982.Zagreb Samobor10,30
24  D.K.20.06.1988.Zagreb10,45

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: IVucinic@zosi.hr