Poziv za razgovor, JN KLASA 27, SU Zagreb – Služba za medicinsko vještačenje

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/27, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 08.11.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poziva se da pristupi na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

– sljedeći kandidat za radno mjesto kako slijedi:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

3.1. rukovoditelj službe – viši vještak specijalist1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 13.12.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
  6  S.P.15.01.1968.Zagreb09,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  moli se kandidat da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođe u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr