Poziv na razgovor za radno mjesto administrativni referent-vozač, KLASA:08

Na Javni natječaj, KLASA: 112-02/22-01/08, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 38/22 od 25.03.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.03.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE

2.1. administrativni referent – vozač

da pristupe na intervju, na adresu Radnička cesta 1, Zagreb, 5. kat, soba 517

dana 26.04.2022. u 10,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA
3R.M.07.10.1976.Zagreb
7M.S.21.11.1973.Zagreb
10K.H.11.04.1962.Zagreb
13K.M.06.03.1995.Zagreb

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064-735

e-mail: ivucinic@zosi.hr