Poziv na razgovor – Javni Natječaj Klasa 19

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/19, URBROJ: 426-02-03/2-22-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16.11.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poziva se da pristupi na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

– sljedeći kandidat za radno mjesto kako slijedi:

  1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREB

1.1. rukovoditelj područnog ureda – vještak – 1 izvršitelj, imenovanje na razdoblje od 4 (četiri) godine, rad u punom radnom vremenu

dana 13.01.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
  5  S.L.12.12.1959.Zagreb10,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  moli se kandidat da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođe u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr