Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 25

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/25, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14.12.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Tvrtkova 5, Zagreb, prizemlje, soba br. 9.

sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

2.1. stručni referent II.

Dana 26.01.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5I.A.25.06.1998.Zagreb9,00
6A.N.Ć.18.12.1984.Zagreb9,10
9T.K.25.05.1968.Zagreb9,20
10A.K.03.10.1975.Zagreb9,30
12K.K.21.03.1979.Zagreb9,40
13D.T.06.08.1969.Velika Gorica9,50
14B.K.29.02.1984.Zagreb10,00
16D.R.20.05.1974.Zagreb10,10
17R.O.03.01.1997.Čakovec10,20
18M.G.24.03.1967.Zagreb10,30
20N.S.06.12.1975.Donja Zdenčina10,40
21S.M.09.03.1992.Sesvete10,50
23M.B.30.09.1986.Zagreb11,00
24E.R.20.08.1983.Zagreb11,10
25S.D.07.08.1998.Zagreb11,20
27N.N.25.01.1993.Zagreb11,30
28G.S.14.06.1971.Zagreb11,40
29S.G.10.08.1973.Dugo Selo11,50
32S.R.01.05.1984.Zagreb12,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184706

e-mail: ABrlek@zosi.hr