Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 31

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/31, URBROJ:426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.12.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb V kat, soba broj 517

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

 1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu

Dana 02.02.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2T.I.K.C.26.04.1975.Zagreb9,00
4T.Š.29.10.1985.Lobor9,15
6A.K.10.07.1978.Zagreb9,30
8Lj.R.L.03.12.1967.Koprivnica9,45
9L.K.12.04.1979.Zagreb10,00
11K.P.29.11.1984.Zagreb10,15
14M.Š.Ć.09.04.1976.Zagreb10,30
15M.B.14.07.1975.Sesvete10,45

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr