Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 05

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/23-01/05, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.05.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Ruđera Boškovića 28-30, Split

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU

1.1.  vještak-specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 07.06.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2I.M.26.02.1967.Split9,00
4T.C..15.11.1979.Sinj9,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.h